Elektrik Tasarrufu

“Hermetik Sistem Enerji Maliyetlerini %87’ye Kadar Kısıyor”  İmalatından ihracatına kadar her kademesinde sanayi  tip ütüleme sitemlerinde standartları yukarıya çıkaran Faymak Makina, hazırladığı yüksek kaliteli ürünleri ile müşterilerinin tercihi olmaya devam ediyor.

Büyütmek için resme tıklayın

“Hermetik Sistem Enerji Maliyetlerini %87’ye Kadar Kısıyor”  İmalatından ihracatına kadar her kademesinde sanayi  tip ütüleme sitemlerinde
standartları yukarıya çıkaran Faymak Makina, hazırladığı yüksek kaliteli ürünleri ile müşterilerinin tercihi olmaya devam ediyor. Faymak Makina’nın ürettiği Hermetik
sistemler, işletmelerde %60 – 87  arası enerji verimliliği sağlıyor. Şirket yetkilisi Kemalettin Karslı, faturalarda tasarruf sağlamak ve sorunsuz, uzun ömürlü ütüleme
sistemlerini tüm tekstil sektörünün kullanımına sunmak konusunda oldukça iddialı
açıklamalarda bulunuyor. Faymak Makine hakkında kısaca bilgi alabilir miyim?Firmamız 1986 yılında şahıs firması olarak
kurulmuş ve 1996 yılında tüzel kimliğine kavuşmuştur. Kurulduğu yıllar içerisinde bir kişi ile yönetilen firmamız ilerleyen zamanda üç ortaklı bir firma olmuş ve 2017 yılında hisse devirleri ile tek ortaklı bir firmaya dönmüştür. Uzun yıllar kendi metal işleme tesisi ile 2014 yılına kadar üretim yapmıştır. Sektörün yetişmiş personel ihtiyacı eksiği nedeni ile üretime cevap verememe durumuna gelince projelerinin ve ihtiyaç duyduğu ürünlerin metal iskelet yapılarının bir kısmını da fason
olarak farklı atölyelerde üreterek büyümeye devam etmektedir. Hizmet sektörümüz tekstil üretiminde kullanılan ütüleme sistemleri
üzerinedir. Geçmişte iki yurt dışı fuarı ve birkaç yurt içi fuarla ihracata katkıda da bulunmuş bir firmadır. Neredeyse tüm ürünlerimizde CE
sertifikasyonu vardır.

Hermetik buhar jeneratörü nedir? 


Hermetik buhar jeneratörü, kombilerde kullanılan otomasyon kompenentlerinin ve baca sisteminin, geliştirilerek buhar elde etmeyi sağladığımız mekatronik bileşkelerin özel dizayn edilmesi ile buhar elde ettiğimiz sistemdir.  Birçok buhar jeneratörü üreten firma varken neden böyle bir cihaz üretme gereği duydunuz?
Öncelikle şunu belirtelim, Hermetik denilen  sistemlerde organize edilebilecek ve tasarlanabilecek en yüksek tasarım gücü şuandaki hali hazırda yazılı yönetmeliklerde 70  KW üzerinde olamıyor. İşletmelerde en önemli  gider kalemi ise elektrik maliyetleridir. Dediğiniz gibi birçok sayıda, bizimde satışını
yaptığımız endüstriyel tip buhar jeneratörleri var zaten, ancak buradaki en önemli husus bu cihazların erişim olanakları ve işletmeye kurma maliyetleri ile nominal güçlerinin belli bir  seviyeden başlamalarıdır. Az evvel belirttiğim gibi 70 KW bir enerji ihtiyacı için standart tip bacalı diye tarif edilen buhar jeneratörleri
oldukça maliyetli yatırımlar gerektirdiği gibi az buhar kapasitesi olan işletmelerde tercih edilmezler.
Bu cihazı üretmek için bizi en çok mikro  57 Konfeksiyon Teknoloji Konfeksiyon Teknoloji GÜNCEL işletmelerin devlet desteklerine ulaşmada ki zorlukları motive etmiştir. Herhangi bir devlet desteği veya teşviklerine ulaşmak için gerekli bilgi ve donanım, bu
bilgilerin doğru işlenmesi, proje oluşturma işlemleri, müracaat ve gerekli evrakların hazırlanabilmesi için yeterli becerilerimizin olmaması ve desteklere ulaşma zorluğu, bizi bu cihazı geliştirmeye motive eden en önemli etkendir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi mikro işletmelerde en büyük gider kaleminin elektrik olması ve bu işletmelerin
ihtiyaç duydukları buharı üretebilecek küçük
boyutlu gaz yakıtlı bir buhar üreticisinin
olmaması, bu işletmelerin her açıdan üretim
çarkında gittikçe artan maliyetlerin altında
kalmalarına ve istihdam kayıplarından sonra
birer birer kapanmalarına neden olmaktaydı.
Cihazımızın en önemli özelliğinin Hermetik
sistem olduğunu belirtmiştik. Bu kavram
şimdiye kadar araştırmalarımız neticesinde
tüm dünyada buhar üretme anlamında ilk
defa bizim tarafımızdan kullanıldı. Cihazın
KW cinsi HERMETİK sistemde uygulanabilen
maksimum 70 KW güç sınırları içerisinde
olduğundan çalışma gaz basıncı olarak 21
mbar gaz basıncı olarak tasarlandı. Şu anda
buhar üreten cihazlar bu basınçla çalışmadığı
gibi tamamı endüstriyel tip buhar üreticileri
olduğundan yönetmelikler ve uygulama
kullanım şartları kurulacakları alanlar,
ruhsatlandırma işlemleri, baca maliyetleri,
endüstriyel gaz tesisatı projelendirme
maliyetleri peş peşe geldiğinde zaten bir
mikro işletme tarafından ulaşılması mümkün
olmayan maliyetleri ortaya koymaktadır.
Bunların yanı sıra yine sizlerin de farkında
olduğunuz gibi mikro işletmeler genellikle
meskenlerin altında bulunan dükkan ve
iş yerlerinde faaliyet gösterdiklerinden,
bu yerlere isteseler de bu tip endüstriyel
buhar üreticilerini yönetmelikler gereği
kuramamaktadırlar. Tüm bu hususlar ve
özellikler göz önünde bulundurulduğunda,
cihazımızı kullanarak sürekliliğini devam
ettirdiğini ifade den firmalar olmuştur. Elektik
enerjisi gideri karşısında kapatmayı düşünen
işletmeler ile karşılaşıp bu sistemi kurarak
firmanın kapanmasını da engellemiş ve
istihdam açığına meydan verecek iş fesih
etme sorununu bir çok atölye için ortadan
kaldırmış bulunmaktayız
Peki en önemli özelliği nedir?
Hermetik cümlesi aslında burada ki sihirli
kelime, cihazın bu özelliği kullanım alanının,
sanayi siteleri veya iş merkezlerinden,
meskenlere kadar indirilmesini sağlamıştır.
Bugün beş katlı bir apartman düşünün, girişi
veya bodrum katı bir iş yeri olsun, burada
da buhar ihtiyacı var ise standart bacalı tip
bir cihaz bu noktalara konumlandırılamıyor,
buna karşılık bizim ürettiğimiz cihaz ise  


kombi standardı olan yönetmelik kapsamında
üretildiğinden, bahsettiğimiz bu binanın her
katında projelendirilerek gaz kullanım izni ile
ekonomik bir buhar elde etmeyi sağlıyor.
Kullanıcıya sağladığı fayda nedir?
Bu cihaza ihtiyacı olan kullanıcıların, zaten
buhar kapasiteleri düşük olduğundan
diğer endüstriyel tip buhar jeneratörlerini
kuramıyorlar, kurmayı başarsalar bile ihtiyaçları
olan buhardan daha fazla üretim yapan bir
cihaz kurduklarından, bekledikleri tasarrufu
elde edemiyorlar. Ayrıca çalışma basınçları
ve baca sistemleri çok farklı olduklarından
Hermetik sistem cihazlarda yanma % 100
gerçekleşmekte ve baca gazı kayıp kaçağı
minimum olmamaktadır. Tüm bunların yanında
kullanılan yakma sistemi henüz ülkemizde yeni
kullanılan yoğuşmalı kombi yanma otomasyon
sistemleri ile donatıldığından, atmosfere atılan
karbondioksit (CO2) gazının yönetmeliklerde
max 100 ppm oranında ölçülmesi gerekir
ki bu sistem bunu otomasyon ile oranlama
yaparak ¼ oranında tutabilmektedir. Oldukça
çevreci ve 21 mbar ile çalıştığından basınç
farkı kaçakları da meydana gelmemektedir.
Yapısal olarak ergonomik ve rahatlıkla taşınıp
başka bir yerde kurulumu yapılabilmektedir,
en önemlisi de bacası kombi bacası
olduğundan imalat yatırımında yapılan baca
maliyetleri ve bir takım sertifikalandırmalardan
da avantaj sağlamaktadır.
Kullanım alanları nerelerdir?
Kapasitesinin yettiği hesaplanan;
• Tekstil ve konfeksiyonların ütü makinelerinin
buhar ihtiyaçlarını karşılar.
• Yemek fabrikalarının (catering) bazı
işletmelerde buharla yemek pişiriliyor. Bu tür
tesislerde yemek üretiminde kullanılır.
• Seracılık işlerinde kullanılır. Seraların içindeki
havayı nemlendirmek amacıyla kullanılır.
Konfeksiyon Teknoloji
58
Konfeksiyon Teknoloji
GÜNCEL
• Gıda aromaları imalatı yapan fabrikalarda
hazırlanan aromaların buharla dezenfekte
işlemlerinde kullanılır.
• Ekmek, poğaça, simit, ve hamur işi imalat
yapan tüm fırınların kullandıkları buharlı fırınlarda
ve taş fırınlarında.
• Otel, Motel, Çamaşırhane, Kuru temizleme,
Beton kürleme tesisleri, Ziraat, Meşrubat, İlaç,
Deri, Tekstil, Konfeksiyon, Mandıra, Konserve ve
Kimya sanayinde ve endüstride, buhar ihtiyacı
olan her yerde rahatlıkla buhar üretiminde
kullanılır.
Anlaşıldığı üzere küçük ve orta ölçekli tüm buhar
ihtiyacı olan atölye ve işletmelerde bu tip buhar
üreten cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar
kullanım kolaylığı ve enerji tasarrufu nedeni ile
tercih edilmektedirler.
Bu cihaz belgeli ve patentli midir, başka
üreten var mı?
Cihazımız zaten gaz ile çalıştığından bir takım
imalat ve yönetmelik standartları kapsamında
üretilmek zorundadır. Bu zorunluluklar gerekli tüm
belgelendirmeler ile yerine getirilmiş ve Türkiye’de
gaz yakan her cihazın kayıtlı olma zorunluluğu
olan GAZMER kurumuna kayıtlıdır. Patent
meselesine gelirsek evet ürünümüz ilk patentini
2015 yılında almıştır, 2018 yılında ikinci değişim
patentini de almıştır. Bu süreçte Uluslararası
incelemelerde, bu tip bir cihaz için patent
olmadığı bunu ilk bizim ürettiğimiz anlaşılmıştır.
Verimlik tasarruf miktarları belli midir?
Yapılan çalışmalar ve iyileştirmeler neticesinde
enerji verimliliği ve tasarrufu anlamında % 60
ile 87 oranına ulaşılarak kullanıcı işletmelerin
enerji maliyeti düşürülmüştür. Bu sayede üretim
çarkında yer olan mikro işletmeler standart
olarak kullanılmakta olan cihazlardan daha
kolay bir şekilde işletmelerinde bu uygulamaya
geçebilmektedirler. Buhar ihtiyacını karşılayan
standart sistemlere göre bu sistemi kurmak ve
işletmek için yapılacak olan yatırım da ortalama
% 60 oranında düşük maliyetle mümkün
olmuştur. Elektrikli sistemler ile elde edilen
buharın Hermetik sistemle elde edilmesinde 1/6
oranında tasarrufa ulaşılmıştır, bu çok ciddi bir
değerdir.
Hermetik buhar jeneratörü ile ülkemize
nasıl bir katkı sunacaksınız?
Öncelikle iki açıdan konuyu ele almak lazım
işveren ve ülkemiz olmak üzere.
İşveren açısından;
İşverenin, işletmekte olduğu firmasının
sürekliliğini sağlayabilmesi için enerji tasarrufu
yapabileceğini ortaya koyacak ve bu neticede
üretim ve istihdamın desteklenmesine katkı
sunacaktır. Öyle ki belirttiğim gibi küçük
işletmeler için ürettiğimiz bu ürün en büyük
sorun olan elektrik enerjisi maliyetini minimum
seviyeye düşürdüğünden, işletmenin karlılık
oranı artmakta ve bu doğal olarak çalışanlara
da yansımakta işletmenin sürekliliği sağlanarak
dolaylı istihdamı desteklemiş olmaktadır.
Ülke açısından;
Elektrik enerjisi yerine Doğal gaz kullanıldığında
doğal olarak enerji iletim hatlarında ki yüklerde
aynı paralellikte azalmakta olacak ve aynı
ölçüde de iki yönlü fayda kazan kazan politikası
devreye girmiş olacaktır. Bu nedenle sistem
bakımlarında maliyetler düşecek çok sık aşırı
yüklenmelerden doğan elektrik kablo yangın
ve patlamaları ortadan kalkacaktır. En önemli
husus ise bir kısmını ithal ettiğimiz doğal
gaz kullanarak elde etiğimiz elektrik enerjisi
dönüşümünden önce, enerji kaynağının
direk olarak dönüştürülmeden tüketilmesini
sağladığımızdan, yani doğalgaz yakarak
elektrik üretmeden direkt olarak gaz kullanımını
sağladığımızdan, elektrik enerjisi santral üretim
sistemlerindeki yatırım maliyetlerine de dolaylı
olarak yansıması olacaktır. Enerji kullanım
ve tasarruf örneklemesine gelince, son iki yıl
kullanıma sunulan elli adet cihaz üzerinden
bir hesaplama yapıldığında; Cihazın üretimi
ile kullanıma başlanması sonrası yani 2018 yılı
itibari ile şu ana kadar yaklaşık 50 adet ürünü
kullanıma sunarak, çok basit bir hesaplama
ile, bir atölyenin 8 saatlik günlük mesai ve
24 gün aylık çalışma periyodunda bir hesap
üzerinden yola çıktığımızda, sadece bu kadar
cihazın bu kadar gün ve saatte kullanılması
ile 12.175.000 KW elektrik enerjisi tasarrufu
sağlandığını gördük. Buna karşılık olarak
da sanayide kullanılan elektrik birim fiyatı
üzerinden bir hesap yaptığımızda işletmelerin
10.957.500 TL gibi bir rakam tasarruf elde
etiklerini hesapladık. Bu rakamlar sadece 50
firma yani mikro ölçekli firma kullanımı sonunda
2 yıllık verilerdir. (Bu hesaplama Ocak 2020
enerji fiyatlarına göredir) Şimdi bir marka tekstil
firması düşünün, bu firmaya üretim yapan
3000 mikro ölçekli atölye olduğunu ve bu
mikro ölçekli firmaların sayısının 5000—veya
10000 adet olduğunu düşündüğünüzde elde
edilecek enerji tasarrufunu hesaplamaya makine
kadranı yetmeyecektir. Bu nedenle bazılarının
bunu neden yaptınız demesine aldırmadan, iyi
ki ülkemiz için bu şekilde bir cihaz geliştirmek
için zorluklara sabredip çalışmalarımızdan
vazgeçmemişiz diyorum. Bu işin sadece enerji
ve parasal anlamdaki tasarruf kısmıdır. Birde
sosyal manada maliyeti düşen bir işletmede
kapanmak yerine, işçi alımı gerçekleştirildiğini
düşündüğümüzde 10 personeli olan sadece
3000 atölye 1 personel alımı gerçekleştirmiş
olsa mikro ölçekte 3000 kişi istihdamı demek
olur ki, her açıdan faydalı bir cihaz ürettiğimizi
gururla söylemek isterim.

16 Mar 2022 - 00:31 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Şanlı Bayrak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Şanlı Bayrak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Şanlı Bayrak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Şanlı Bayrak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.